Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen

17 oktober 2018

En beskrivning av unga med funktionsnedsättning som för första gången skrivs in på Arbetsförmedlingen. Utvecklingen över tid, 2005-2015.

Under de senaste åren har antalet ungdomar, som för första gången, skriver in sig på Arbetsförmedlingen och inom två år får en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga registrerad ökat kraftigt. Under 2005 var det drygt 1 700 ungdomar, under 2015 hade antalet ökat till drygt 4 000 ungdomar, en ökning motsvarande knappt 140 procent.