Sökaktivitet inom olika arbetsmarknadspolitiska program

27 maj 2011

Arbetssökande vid Arbetsförmedlingen är olika aktiva vad gäller att söka arbete beroende på om de är öppet arbetslösa eller deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program.

I Arbetsförmedlingens sökandeundersökning har sökaktiviteten kartlagts sedan 2003. I rapporten  redovisas hur många timmar de arbetssökande lägger på att söka arbete per vecka och hur många arbeten de söker per månad uppdelat på vilket program de arbetssökande deltar i.