Snabbspåren fortsätter framåt

8 juni 2018

Det går fortsatt framåt för snabbspåren. I april hade drygt 6 700 nyanlända påbörjat ett snabbspår till yrken där det är brist på arbetskraft.

En ny lägesrapport visar att antalet deltagare i snabbspåren ökar månad för månad. Sedan december, när den senaste uppföljningen gjordes, har ytterligare drygt 1 400 nyanlända gått in i ett snabbspår. Sammanlagt 6 721 personer har påbörjat ett snabbspår sedan de första startade 2016. Av dessa är cirka 70 procent män, 30 procent kvinnor.

Det finns nu 14 snabbspår till exempel för lärare, lastbilsförare, tjänstemän inom byggsektorn, träindustri-arbetare, kockar, samhällsvetare samt inom hälso-och sjukvård och livsmedelsbranschen. Snabbspåren bygger på överenskommelser med arbetsmarknadens parter. Syftet är att snabba på vägen till arbete för nyanlända som har kompetens inom bristyrken.

Kraven för att delta i ett snabbspår och få jobb skiljer sig mellan olika yrken. Därför tar det olika lång tid innan ett snabbspår leder till ett arbete, beroende på hur mycket kompletteringar som behövs. Det tar till exempel längre tid inom legitimationsyrken. Lägesrapporten visar att hälften av deltagarna har fått ett arbete 19-21 månader efter att de påbörjade ett snabbspår, om man inte räknar in legitimationsyrkena. Bland legitimationsyrkena är det 35 procent. Många är då kvar i någon insats inom snabbspåren, till exempel en kompletterade utbildning.

Snabbspåren innehåller en kedja av insatser, beroende på individens bakgrund och yrke, men de flesta innehåller tre steg: kartläggning, bedömning/test och komplettering. I april var de flesta deltagare i en arbetsmarknadsutbildning eller läste yrkessvenska.