Nytt samarbete ska bidra till fler i arbete - Slutrapport om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen

2 november 2015

2013 tecknades en nationell överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen kring ett samverkansprojekt vilken benämnts SAFT- Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen tillsammans. Projektet började i februari 2013 och avslutades i september 2015.

Projektet innebär att Arbetsförmedlingen matchat och anvisat personer från jobb- och utvecklingsgarantin till Skogsstyrelsen. Människor som under lång tid haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden har tillhandahållits en sysselsättningsplats som sedan övergått i en tidsbegränsad anställning. Syftet har varit att genom introduktion, praktik, utbildning och handledning inom Skogsstyrelsens verksamhetsområde stärka deltagarna och ge dem bättre förutsättningar att få ett arbete/ förankring på arbetsmarknaden. Totalt har 2090 deltagare delat på de 1 700 platser som tillhandahållits runt om i landet, som längst under 18 månader. Nära 90 procent av deltagarna uppger att de trivts bra och är nöjda med sin tid i projektet. Cirka 20 procent av deltagarna hade någon form av anställning 180 dagar efter avslutat deltagande i projektet.