Slutrapport – Digital plattform för livslång vägledning

31 augusti 2018

Rapporten redovisar resultatet från den förstudie som gjorts i syfte att undersöka hur en digital plattform för vägledning kan etableras.

I rapporten beskrivs i konceptuell nivå hur en plattform bör utformas och en etablering genomföras.