Säkerställa kompetens för ett fungerande stöd

Återrapport om stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen fick i 2020 års regleringsbrev i uppdrag att rapportera om hur man säkerställer kompetens för ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning.

Det finns en grundläggande kompetens hos samtliga arbetsförmedlare och även arbetsförmedlare med särskild inriktning på arbetslivsinriktad rehabilitering. Myndigheten har professioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering1 som har specifik kompetens vad gäller funktionsnedsättning och hur stöd och anpassningar kan utformas i relation till arbetslivet. För att tillgodose den arbetssökandes behov använder Arbetsförmedlingen också insatser som utförs av externa aktörer.

En avgörande faktor för att kunna tillgodose ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning är att Arbetsförmedlingen kan identifiera de behov som individer har i relation till arbetslivet. Arbetsförmedlingen har påskyndat sin utveckling mot att möta arbetssökande via digitala kanaler. Detta ger möjligheter till att identifiera behov av stöd på andra sätt än tidigare men medför också utmaningar. Dagens och morgondagens möjligheter att på helt nya sätt dela information ställer krav på ändamålsenlig lagstiftning som tar höjd för individens integritet och Arbetsförmedlingen behov av att, exempelvis, ta del av information om den arbetssökandes förutsättningar som framkommit i aktivitet hos extern aktör.

Ladda ner

Läs rapporten Pdf, 307 kB. (Pdf, 307 kB)