Riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar

Återrapportering till regeringen -30

I enlighet med regleringsbrevet för 2021 ska Arbetsförmedlingen tillsammans med övriga välfärdsmyndigheter genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar.

Resultaten tyder på att orsaken till risker för felaktiga utbetalningar främst beror på graden av tillförlitlighet i uppgifterna som ligger till grund för beslutet, vilket varierar beroende på informationskälla. Möjligheten att verifiera egenrapporterade uppgifter har en direkt påverkan på handläggning och kontrollarbete vilket medför en risk för felaktiga utbetalningar. En annan orsak är komplexiteten i regelverket som påverkar handläggarens bedömningsutrymme i beslutsprocessen och medför en risk för felaktiga utbetalningar.