Resultatrapport om kompletterande aktörer samt intern coachning

31 augusti 2010

Arbetsförmedlingen erbjuder sedan 2009 jobbcoachning i egen regi samt upphandlar tjänsten extern coachning hos kompletterande aktörer. Coachningtjänsterna vänder sig till inskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som riskerar att bli arbetslösa, eller nya arbetslösa som inte är aktuella för jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar.

Syftet med jobbcoachningsinsatserna är att förstärka matchningsarbetet i enlighet med regeringens beslut. Aktiviteterna ska utveckla den arbetssökandes färdigheter i att söka jobb på ett aktivt och medvetet sätt med anställning som ett tydligt formulerat mål.

Sammanfattning

  • Under 2009 deltog sammanlagt 118 130 personer i aktiviteter hos kompletterande aktörer och interna coacher. Verksamheten med interna coacher inleddes under våren 2009 och arbetet med externa coacherna under hösten. Motsvarande antal under första halvåret 2010 var 150 333 individer.
  • Fram till juli 2010 har 22 600 personer, motsvarande 31 procent av deltagarna inom extern och intern jobbcoachning, fått arbete 90 dagar efter avslutad insats.
  • Nio av tio som deltagit i extern jobbcoachning är nöjda eller mycket nöjda med coachningen. Åtta av tio uppger att coachen, helt eller delvis, hade rätt kompetens för att hjälpa dem. Sju av tio anser att coachningen har ökat deras chanser att få ett arbete, i viss eller i hög grad.