Rätt jobb - vägledning i grupp

11 oktober 2013

I den här rapporten presenteras de första preliminära resultaten av projektet Rätt jobb. Rätt jobb innebär att de sökande erbjuds vägledning i grupp. Deltagarna i Rätt jobb jämförs med individer som enbart deltar i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Syftet med Rätt jobb är att kunna träffa de sökande oftare och längre och att därmed kunna erbjuda dem bättre service. För att kunna utvärdera effekten av projektet har deltagarna valts ut slumpmässigt.

Resultaten som presenteras i den här rapporten är inte statistiskt säkerställda men indikerar att individer som deltar i Rätt jobb har en tätare kontakt med Arbetsförmedlingen, oftare får förslag på lediga jobb att söka och gör något fler spontanansökningar (ansökningar som görs utan att det finns något utannonserat jobb) jämfört med kontrollgruppen. Individerna som deltar i Rätt jobb tycks också må något bättre. Dock tycks inte deltagarna i Rätt jobb arbeta i högre utsträckning än kontrollgruppen.

En viktig aspekt är vad de förmedlare som arbetar med Rätt jobb tycker. En klar majoritet av förmedlarna uppger att de är nöjda med arbetsuppgifterna inom Rätt jobb och att de vill fortsätta arbeta med detta arbetsätt. De uppger även att kontakten med de sökande, och förmågan att identifiera sökande i behov av andra insatser, har förbättras. Resultaten måste dock värderas mot de resurser som läggs på de individer som deltar i Rätt jobb respektive de personer som deltar i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet — de personer som deltagit i Rätt jobb har i genomsnitt tagit del av något mer resurser än personerna i kontrollgruppen.