Perspektiv på ungdomsarbetslösheten

21 april 2016

Arbetsmarknadsläget för unga har förbättrats de senaste åren, men samtidigt ökar svårigheterna för vissa ungdomsgrupper att få fäste på arbetsmarknaden. Det visar rapporten Perspektiv på ungdomsarbetslösheten som är genomförd av Arbetsförmedlingens analysavdelning.

I rapporten beskrivs bland annat att det är centralt att Arbetsförmedlingen arbetar med selektiva insatser och att dessa anpassas till individuella behov. Myndigheten behöver dessutom bli mer effektiv i användandet av de arbetsmarknadspolitiska verktygen. Förändringarna inom jobb- och utvecklingsgarantin kan spela en viktig roll. Arbetsförmedlingen har nu möjlighet att i högre grad anpassa åtgärder till de individuella behov och även att använda fler insatser i ett tidigar skede.