Många med kort utbildning är långtidsarbetslösa

31 januarii 2017

Svensk arbetsmarknad är stark. Fler är sysselsatta och arbetslösheten sjunker. Men gruppen långtidsarbetslösa minskar inte.

Antalet sysselsatta ­- alltså hur många som har ett arbete - har kontinuerligt ökat under en lång rad av år. Trots denna positiva utveckling har andelen av de inskrivna som är långtidsarbetslösa ökat från 24 procent år 2006 till 40 procent hösten 2016.

– Huvudförklaringen bakom denna utveckling är att inskrivna arbetslösa med en utsatt ställning* på arbetsmarknaden har ökat. För tio år sedan utgjorde de hälften av alla arbetslösa. År 2018 räknar vi med att siffran har stigit till 75 procent, säger Annika Sundén, analyschef, Arbetsförmedlingen.

Antalet arbetslösa som saknar gymnasieutbildning – eller inte ens har klarat grundskola – har ökat mycket kraftigt och uppgår idag till 120 000 personer, vilket är 40 000 fler än 2006. I rapporten Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper analyserar Arbetsförmedlingen hur denna utveckling ska brytas.

– Traditionell arbetsmarknadspolitik, som till exempel förmedlarstöd, arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik hjälper många men inte alla. Utmaningen är att huvuddelen av alla lediga jobb kräver längre utbildning. För många arbetslösa handlar det således om att sätta sig på skolbänken. Detta innebär att vi måste bli bättre på att motivera personer till att studera, säger Annika Sundén.

Positivt i sammanhanget, enligt Arbetsförmedlingen, är det kunskapslyft som regeringen har aviserat samt det föreslagna studiestartsstödet som innebär att man kan studera med ett studiebidrag.