Perspektiv på Arbetsförmedlingens lokala närvaro

2021-06-16

Arbetsförmedlingen har genomgått stora förändringar de senaste åren. Besparingarna på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag under 2019 medförde att myndigheten minskade antalet medarbetare kraftigt och anpassade sitt kontorsnät i snabb takt.

Därmed förändrades den fysiska lokala närvaron runt om i landet. Samtidigt har stora satsningar gjorts på digitalisering och att på att utveckla möjligheterna att möta kunder på distans.

I den här rapporten undersöks förändringen i Arbetsförmedlingens lokala närvaro och förändringar i hur myndigheten möter de arbetssökande från 2019 och framåt. Särskilt fokus läggs på förändringen vad gäller fysiska möten, som tidigare var den naturliga vägen in till myndigheten.

Rapportens ambition är inte att ge en heltäckande bild av alla förändringar och hur de har påverkat de arbetssökande. Den utgår från tillgängliga data, tidigare rapporter och intern information. Syftet är att belysa förändringarna och hur de har påverkat arbetssökandes kontakter med myndigheten och möjligheter till stöd. Rapporten är i första hand tänkt att fungera som underlag för diskussioner och verksamhetsutveckling på myndigheten.