Över 11 000 sysselsatta i extratjänster

11 januari 2018

Allt fler långtidsarbetslösa och nyanlända har fått extratjänster inom välfärden. I december hade 11 168 personer en extratjänst.

Extratjänsterna har nu tagit rejäl fart, visar Arbetsförmedlingens statistik. I december 2017 hade 11 168 personer en extratjänst. Av dessa var 30 procent nyanlända och 70 procent inskrivna som arbetssökande i mer än 731 dagar.

Kommunerna står för omkring 9 av 10 extratjänster, främst inom vården och skolan, där det är brist på arbetskraft.

– Det är glädjande att så många arbetsgivare anställt med extratjänster och att hälften av extratjänsterna går till kvinnor. Vi ser att den här typen av insatser riktade till grupper som står långt från arbetsmarknaden är viktiga och ger resultat, säger analyschef Annika Sundén.

Ökar allt snabbare

Antalet extratjänster har successivt vuxit i högre takt det senaste året. I januari 2017 fanns drygt 1 800 extratjänster och i juli låg antalet på runt 4 500. Bara under december i fjol ökade antalet personer i extratjänst med 2 000. Under inledningen på 2018 har ökningen fortsatt. Ytterligare 200 personer har fått en extratjänst sedan årsskiftet.

Anledningar till den snabbare ökningen kan bland annat förklaras av att även nyanlända numera omfattas av extratjänster och att extratjänster har blivit möjliga inom fler verksamheter och för fler arbetsuppgifter. Dessutom har regeringen avsatt 500 miljoner kronor till kommuner och landsting under 2018 för att anställa fler inom extratjänster.

Regeringen har som mål att det ska finnas 20 000 extratjänster till 2020.

God samverkan med kommuner viktigt

Extratjänster är relativt jämnt utspridda i landet, sett till respektive läns andel av landets inskrivna arbetssökande. Däremot finns det stora skillnader mellan olika kommuner, vilket kan bero på variationer på de lokala arbetsmarknaderna.

En viktig framgångsfaktor som lyfts fram på den lokala nivån är att Arbetsförmedlingen har en god och nära samverkan med både kommuner och fackliga företrädare.