Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning

Återrapportering till regeringen  2020-02-21

Enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2019, kapitel 5 ska Arbetsförmedlingen ta till vara de möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 ger och aktivt medverka i genomförandet av programmet.

Arbetsförmedlingen beskriver i en särskild rapport i samband med årsredovisningen sin medverkan i Europeiska socialfondsprogrammet och på vilket sätt resultat och erfarenheter av detta program tagits till vara i den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Rapporten innehåller även utvecklingsområden som uppmärksammats inom ramen för Arbetsförmedlingens arbete med socialfondsprogrammet.

Ladda ner

Läs hela rapporten (pdf, 332 kB)