Matchningsfunktionen - en indikator för matchningsprocessen

26 november 2009

I rapporten redovisas en indikator över utvecklingen av den matchning som Arbetsförmedlingen kan påverka.

Resultat från indikatorn publiceras regelbundet i Arbetsmarknadsrapporten. Indikatorn bygger på prognoser med en modell som är skattad med ekonometriska metoder.