Lägre andel nyanlända kvinnor kommer till etableringen

19 juni 2019

Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än kvinnor med permanenta uppehållstillstånd. Detta gäller särskilt bland de kvinnor som har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden, bland annat de med kort utbildning.

Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än kvinnor med permanenta uppehållstillstånd. Detta gäller särskilt bland de kvinnor som har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden, bland annat de med kort utbildning.

I genomsnitt är det drygt 20 procent av kvinnorna med tillfälliga uppehållstillstånd som inte skriver in sig. Bland de som beviljades permanenta uppehållstillstånd är motsvarande siffra 3,5 procent.

De kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd som kommer till Arbetsförmedlingen har bättre förutsättningar. De är yngre, har längre utbildning och är i lägre utsträckning föräldralediga. Det är särskilt den högre utbildningsnivån som gör att de har bättre förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden. Det innebär också att de kvinnor som inte tar del av etableringsinsatserna är de som bäst skulle behöva stöd.

I rapporten diskuteras även vad valet att inte delta i etableringsinsatserna kan bero på. Avslutningsvis ges några policyförslag.