Konsekvenser av varsel och uppsägningar

26 november 2009

Hösten 2008 ökade antalet varsel snabbt och nådde på kort tid rekordhöga nivåer. Sedan dess har antalet varsel minskat och ligger sedan hösten 2009 på mer normala nivåer än innan den globala konjunkturnedgången drabbade svensk ekonomi. Media målar ofta upp en överdriven bild av vilken betydelse varsel har för arbetslöshetens utveckling.

Den här rapporten gör ett försök att nyansera bilden av vilka konsekvenser varsel kan ge upphov, såväl för enskilda individer som för arbetslöshetens utveckling.