Jobbgarantin för ungdomar - en utvärdering om garantin ökar deltagarnas chans att få ett jobb

23 december 2011

Jobbgarantin för ungdomar infördes i december 2007 och ersatte tidigare program som var riktade mot ungdomar, som kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin.

En huvudtanke vid införandet var att programmet skulle öka kontakten mot arbetsmarknaden genom att få deltagarna att söka jobb. I denna rapport studeras personer som blev arbetslösa 2008, 2009 och 2010.