Intervjuundersökning med handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

21 juni 2011

I rapporten beskrivs hur handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen upplever arbetet med målgruppen i övergången från sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingen.

I januari 2010 infördes programmet arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen. Programmet vänder sig till personer vars dagar med ersättning från sjukförsäkringen tagit slut.

Rapporten belyser att arbetet kring arbetslivsintroduktion upplevs som svår av handläggare. Osäkerhet inför vad övergången till Arbetsförmedlingen kommer att innebära, framför allt avseende ekonomin, påverkar möjligheterna för en omställning mot arbete. Mycket tid går åt att hantera personers oro för sin ekonomi. Det finns skillnader i hur syftet med arbetslivsintroduktion upplevs av handläggare, vilket påverkar arbetet före, under och efter arbetslivsintroduktion.

Det finns redan idag förslag som är framtagna för att avhjälpa flera av de problem som beskrivs i rapporten.  En pågående åtgärd är att Arbetsförmedlingen arbetar med att ta fram en ny tjänst, Arbetsförberedande insatser, för att bättre kunna tillmötesgå de behov som finns inom målgruppen.

Rapporten är en delrapport och redovisar endast en del av en planerad studie, som i sin helhet även kommer att redovisa resultat från intervjuer med handläggare, om upplevelser före, under och efter programmet arbetslivsintroduktion.