Hur klarar vi kompetensförsörjningen?

15 november 2017

Sveriges ekonomi fortsätter att vara stark, jobben blir allt fler och arbetslösheten sjunker. Allt färre av de arbetssökande har dock den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna och inslaget av korttidsutbildade i arbetslöshetsstrukturen ökar.

Flera mått pekar entydigt mot att bristen på arbetskraft tilltar och obalanserna på arbetsmarknaden blir allt tydligare. Sammantaget innebär det här att rekryteringsläget blir allt svårare för arbetsgivare. Detta märks bland annat genom att arbetsgivarna i allt fler fall inte hittar den kompetens de söker och rekryteringen uteblir.

Matchningsläget är nu sådant att arbetsgivarna i allt högre utsträckning sänker kraven på utbildning och erfarenhet. Dessutom breddar de i allt högre grad sin rekryteringsbas till stödjande och kompletterande yrkesgrupper. Trots dessa justeringar är en gymnasieutbildning ändå det utbildningskrav som normalt ställs för en anställning. Personer med kort utbildning har därmed fortsatt svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden.