Hur har Covid-19 påverkat arbetsmarknaden för ungdomar?

2021-09-13

Arbetsmarknadsläget försämrades i samband med utbrottet av coronapandemin och de påföljande restriktionerna. Det kärva läget påverkade särskilt ungdomarnas arbetsmarknad negativt då flera av de branscher som drabbats hårt av varsel och uppsägningar är branscher med många ingångsjobb där unga ofta arbetar.

I spåren av pandemin finns det risk för att unga i högre grad kommer att drabbas av längre perioder av arbetslöshet. I slutet av juli 2021 fanns det närmare 24 000 ungdomar som varit utan arbete i 6 månader eller mer. Det är 2 000 fler än ett år tidigare. En stor andel, 43 procent, av dessa saknar en fullständig gymnasieutbildning och löper en större risk än andra ungdomar att fastna i en mer långvarig arbetslöshet.

Arbetsförmedlingen kan göra skillnad genom riktade insatser

Det är viktigt att få fler unga med svag förankring på arbetsmarknaden att på sikt få ett arbete och motivera ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier. Arbetsförmedlingen behöver även fortsätta att arbeta med riktade insatser som anpassas efter ungdomarnas individuella behov. Myndigheten behöver även snabbt kunna ställa om insatser och åtgärder för att motsvara den utveckling som sker i omvärlden. Parallellt är det viktigt att det skapas fler ingångsjobb för ungdomar.

Det är också viktigt att öka kunskapen om vilka insatser som är effektiva och ger resultat för unga (och övriga arbetslösa). Av den anledningen bör uppföljning och utvärdering fortsatt prioriteras inom Arbetsförmedlingen. Rätt stöd i rätt tid och digitala möten till arbetslösa gör att de snabbare kommer ut i arbetslivet igen. Utvärdering och uppföljning behöver genomföras löpande. Inte minst mot bakgrund av att insatser – och hur myndigheten använder dessa – kan behöva förändras i takt med att arbetsmarknaden och ekonomin förändras. Detsamma gäller även för regionala skillnader, vilket är en annan viktig aspekt att följa upp framöver.