Flaskhalsar vid övergång till reguljär utbildning

26 september 2018

Arbetskraftsförsörjningen är en viktig fråga som måste stå högt på agendan. Det gäller inte bara inom arbetsmarknadspolitiken utan också i mycket hög grad inom utbildningsväsendet.

Undersökningen syftar till att identifiera vilka faktorer som i störst grad påverkar arbetslösas övergång till vuxenutbildning. Utifrån denna undersökning går det dock inte att kvantifiera i antalet personer hur mycket enskilda faktorer begränsar övergången till utbildning.