Ett år med pandemin

-11

Rekordhöga varseltal och en arbetslöshet som steg i hög takt, pandemins påverkan på arbetsmarknaden har varit dramatisk. Läget är stabilare men utveckling på arbetsmarknaden står och väger och långtidsarbetslösheten är ett orosmoln.

Restriktioner och rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset fick snabbt stora konsekvenser på arbetsmarknaden. Under mars 2020 varslades 42 400 personer och hittills under pandemin har nästan 124 000 personer varslats om uppsägning. Fler än en halv miljon människor har skrivit in sig som arbetslösa. Arbetslöshetsnivån var som högst 9,2 procent, för ungdomar 13,4 procent. Nu i februari har nivåerna sjunkit till 8,7 respektive 11,6 procent.

Arbetsförmedlingen prioriterade inskrivningen av nya arbetslösa och genomförande av deras planeringssamtal. Fokus har varit att alla ska få sin ekonomiska ersättning och att tidigt få stöd och vägledning till nytt arbete eller utbildning. Mer än dubbelt så många, 127 000 personer, deltog i matchningstjänster hos fristående aktörer under 2020 jämfört med 2019.

Under krisen har antalet personer som varit arbetslösa i mer än tolv månader stigit till rekordhöga 180 000 personer. Dessutom har över 100 000 personer i februari 2021 varit utan arbete mellan sex och tolv månader och riskerar därmed att bli långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösheten väntas fortsätta att öka under året. Fler av dem som nu blir arbetslösa har gymnasieutbildning och de har en bättre ställning på arbetsmarknaden än de som redan före pandemin var arbetslösa.

Strukturomvandlingen går fortare och ställer högre krav på arbetskraften då tekniska, digitala och sociala kompetenser blir allt viktigare. Det innebär att fler behöver utbildning, kompetensutveckling och omställning vilket har fått ett större fokus i Arbetsförmedlingens arbete.

Ladda ner

Ett år med pandemin Pdf, 191 kB.