Erfarenheter från arbetsförmedling i Australien

13 juni 2016

Under februari 2016 besökte en delegation från Arbetsförmedlingen Australien för att närmare studera de förändringar som genomförts i samband med att det tidigare systemet Job Services Australia ersattes med Jobactive i juli 2015.

Under besöket hade delegationen förmånen att träffa ett flertal leverantörer, arbetsmarknadsdepartementet, socialdepartementet, forskare samt leverantörernas samarbetsorganisation Nesa. Nu finns en reserapport där delegationen berättar om besöket och reflekterar över systemet i Australien.