Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

4 april 2017

Den här rapporten svarar på regeringsuppdraget om att effektutvärdera arbetslivsinriktade insatser för unga med aktivitetsersättning. Uppdraget är gemensamt för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Effektutvärderingen har genomförts som ett nationellt forskningsprojekt under åren 2014-2016 i samarbete mellan myndigheterna och 25 kommuner. Forskningsupplägget godkändes i en etikprövning hösten 2014.

Rapporten fokuserar på skillnader i utfall i arbete mellan projektets tre insatser. Rapporten innehåller även en beskrivning av insatsernas innehåll och en beräkning av deras kostnadseffektivitet. Kompletterande information om projektets design och genomförande samt deltagarnas och projektmedarbetarnas upplevelser av att medverka i studien finns i rapportens bilagor.