Digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsmarknadspolitiska utmaningar

11 maj 2018

I Arbetsförmedlingens omvärldsrapporter sammanfattas några av de stora förändringar och utmaningar som vi ser i vår omvärld och som påverkar myndighetens verksamhet. I omvärldsrapporten 2017 fokuserar vi på områdena digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsmarknadspolitiska utmaningar.

Sysselsättningen har ökat stadigt under 2010-talet och redan fram till 2017 hade det skapats fler jobb än någonsin under ett enskilt årtionde. Under 2018 och 2019 räknar vi med en fortsatt mycket stark jobbtillväxt. Obalanserna på arbetsmarknaden blir samtidigt allt tydligare och allt färre av de arbetssökande har den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Den utvecklingen kommer accentueras än mer under kommande år – bland annat genom den fortsatta teknikutvecklingen, vilken ställer nya krav på arbetskraftens kompetens.

Digitaliseringens långsiktiga effekter på arbetsmarknaden är dock svåra att förutspå. Klart är dock att utvecklingen av ny teknik kommer fortsätta att förändra såväl sammansättningen av yrken som innehållet i olika yrken. Därmed framstår fortsatt kompetensutvecklingsinsatser och utbildning som avgörande för möjligheten till omställning och etablering, även på morgondagens arbetsmarknad.