Att studera Arbetsförmedlingens kostnadseffektivitet

26 november 2009

Att studera kostnadseffektivitet inom den offentliga förvaltningen blir allt viktigare när de ekonomiska förutsättningarna blir svårare.

Denna rapport har som sfyte att utgöra en analytisk ram för några typer av kostnadseffektivitetsanalyser.