Arbetssökande som lämnat Arbetsförmedlingen för arbete

27 maj 2011

Arbetsförmedlingens undersökning riktad mot individer som lämnat förmedlingen för arbete syftar till att ta reda på hur de arbetssökande fick information om den lediga platsen, i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen bidrog till att de fick arbetet och ifall de arbetssökande är nöjda med den hjälp de fått.

I rapporten presenteras resultat från undersökningen sedan starten år 2006. De flesta har fått information om det lediga jobbet via informella kanaler (direktkontakt med arbetsgivaren eller genom vänner och bekanta). Under de senaste åren har en ökande andel angett att de fått det stöd och den hjälp de behövde från Arbetsförmedlingen samtidigt som andelen som fått information om det lediga arbetet direkt via förmedlingspersonal sjunkit.