Arbetssökande med ekonomiskt bistånd

2021-06-16

Knappt 120 000 vuxna fick ekonomiskt bistånd med anledning av arbetslöshet under 2019. Grovt uppskattat utgör detta nära var femte arbetssökande (öppet arbetslös eller i program) hos Arbetsförmedlingen.

Att stödja arbetslösa med ekonomiskt bistånd att uppnå egen försörjning är en viktig uppgift för såväl Arbetsförmedlingen som kommunen, var för sig och i samverkan. Kunskapsläget är dock mycket begränsat, exempelvis avseende vilka insatser som leder till egen försörjning för målgruppen, vilken typ av samverkan som är effektiv och hur försörjningskällan påverkar vilka insatser de arbetssökande får ta del av.

Frågorna är angelägna att undersöka då större insikt kan bidra till att bryta bidragsberoende och förhindra långtidsarbetslöshet hos individer med en svag förankring på arbetsmarknaden.