Arbetsförmedlingens roll som informationskanal

30 maj 2018

Syftet med rapporten är att undersöka hur Arbetsförmedlingens roll och betydelse som informationskanal för de som lämnat förmedlingen till ett arbete har förändrats mellan 2011 och 2017.

Rapporten visar att Arbetsförmedlingen är den största formella informationskanalen för arbetssökande på den svenska arbetsmarknaden.Rapporten visar också att Arbetsförmedlingens betydelse som informationskanal för arbetssökande har ökat under de senaste åren, enligt de arbetssökande.

Under de senaste åren har också en ökande andel angett att de fått det stöd och den hjälp de behövde från Arbetsförmedlingen. Hur nöjda arbetssökande var med Arbetsförmedlingens service varierade dock mellan olika grupper. Andelen nöjda har varit högre bland män än kvinnor. Utrikes födda och förgymnasialt utbildade svarar i högre grad att de inte fått det stöd och den hjälp de behövde.