Arbetsförmedlingens individuella handlingsplaner - vem som får och när

26 maj 2011

Alla arbetssökande ska ha en individuell handlingsplan enligt förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I rapporten studeras hur många av de arbetssökande som har en handlingsplan, vad som förklarar vilka kategorier av arbetssökande som prioriteras i arbetet med handlingsplaner samt om det finns regionala skillnader.

Trots att över en miljon handlingsplaner upprättas per år har Arbetsförmedlingen en bit kvar till att nå målen att alla ska ha en första handlingsplan inom 30 dagar och en uppdaterad handlingsplan inom 6 månader. Ungdomar och personer med arbetslöshetskassa prioriteras i arbetet med handlingsplaner medan handlingsplaner för grundskoleutbildade och utlandsfödda upprättas i mindre utsträckning. Det finns stora regionala skillnader. Andelen med handlingsplan varierar mycket mellan arbetsmarknadsområdena.