Är Arbetsförmedlingens statistik över lediga platser användbar?

22 december 2017

Om arbetsgivare annonserar och registrerar fler än en order i Platsbanken, för en och samma lediga plats som planeras att tillsättas, uppkommer en så kallad dubblett. Är platsstatistiken över lediga platser egentligen användbar även om statistiken innehåller dubbletter?

Intervjuundersökningar med arbetsgivare under åren 2006-2008 visar förekomst av dubbletter men för perioden därefter finns inte några undersökningar.  Denna rapport använder kvartalsdata för perioden 2001-2016 för att jämföra utvecklingen av de lediga platserna i Platsbanken med utvecklingen av de lediga platserna enligt SCBs statistik som inte registrerar några dubbletter.

Rapporten utgår från hypoteserna att (i) förekomsten av dubbletter varierar med anställningens anställningsform och varaktigheter och (ii) specifikt är mer förekommande för lediga platser som gäller säsongsbetonade anställningar eller anställningar som har kort varaktighet.

Resultaten av jämförelsen indikerar att dubbletter påverkar utvecklingen av de lediga platserna men att detta främst gäller lediga platser för anställningar med kort varaktighet. Används enbart information om lediga platser för tillsvidare anställningar indikeras ingen påverkan av dubbletter för perioden efter finanskrisen 2008.

Slutsatsen är därför att delar av informationen i Platsbanken mycket väl kan användas för att indikera hur de lediga platserna har utvecklats på den svenska arbetsmarknaden.