Analysera utvecklade matchningstjänster –Lägesbeskrivning regleringsbrev 2020

2020-12-01

Frågan om utvecklade matchningstjänster är central för den kommande reformeringen av Arbetsförmedlingen. Genom arbetet med Kundval Rusta och matcha har myndigheten dragit en rad viktiga lärdomar om utformning av tjänster, leverantörsmarknader, AI-baserade profileringsmodeller och ersättningsmodeller.

Det finns dock många lärdomar som återstår och det är viktigt att myndigheten får möjlighet att fortsätta arbetet med lärandet på ett systematiskt sätt även i framtiden. Det kommer att ge förutsättningar för utformning av tjänster som är väl anpassade till behoven hos arbetssökande och göra det möjligt att skapa en välfungerande leverantörsmarknad.
Arbetet med föreliggande lägesbeskrivning har genomförts intensivt och under stor tidspress. Lägesbeskrivningen visar hur utvecklade matchningstjänster skulle kunna skalas upp och anpassas avseende kostnadsbild, och redovisar också risker och möjligheter med det arbetet. Arbetet med utvecklade matchningstjänster är ett pågående utvecklingsarbete och många av de analyser som redovisas kommer att behöva fördjupas inför en utrullning av Rusta och matcha i hela landet.