Allt svårare att få jobb utan gymnasiet

10 oktober 2018

Arbetsmarknaden krymper för personer som inte har gått klart gymnasiet. 288 000 personer med förgymnasial utbildning jobbar i yrken där det normalt krävs högre utbildningsnivå. När de slutar ersätts de ofta med personal som har minst gymnasieutbildning.

En ny rapport från Arbetsförmedlingen granskar arbetsmarknaden för personer med förgymnasial utbildning. Totalt har 610 000 personer i åldrarna 25-64 år en kortare utbildning än gymnasiet. Av dem arbetar 370 000.

Det visar sig att många av dem, närmare åtta av tio, har arbete inom yrken som normalt kräver högre utbildning. De jobbar till exempel inom bygg, handel, vård, naturbruk, tillverkning och transport. En förklaring är att många är äldre, med lång erfarenhet. När de slutar ersätts de ofta av någon mer välutbildad. Det gör att arbetsmarknaden för den som inte har fullföljt gymnasiet krymper ytterligare.

Det i särklass vanligaste yrket bland personer utan gymnasieutbildning är  städare. Köks- och restaurangbiträden och olika serviceyrken är också vanliga.