Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen – en analys

2021-11-19

Personer med funktionsnedsättning har generellt sett en svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden och kan behöva olika typer av stöd för att få och behålla ett arbete. Arbetsmarknadspolitiken omfattar därför en rad insatser som direkt riktas till gruppen.

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att bedriva verksamhet för unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, fortsatt benämnt unga med funktionsnedsättning, och i denna rapport fördjupas kunskapen om gruppen. Att underlätta arbetsmarknadsetableringen och därmed undvika långvarig frånvaro från arbetsmarknaden är viktigt. Särskilt viktigt är det att verka för att unga med funktionsnedsättning kommer in på arbetsmarknaden. Det handlar både om att få in en första fot och om att på sikt få en varaktig förankring på arbetsmarknaden.