Ett decennium med etableringsuppdraget

2021-12-20

Integrationen på arbetsmarknaden tar tid och utbildning är avgörande för möjligheten att få ett arbete. Det visar en kartläggning av etableringsuppdragets första decennium som Arbetsförmedlingen har gjort.

Svag förankring på arbetsmarknaden

Sedan etableringsuppdraget infördes i december 2010 har närmare 200 000 personer deltagit. Över hälften av dem var inskrivna på Arbetsförmedlingen i augusti 2021. Rapporten pekar därmed på att många av dem som deltagit i etableringsuppdraget har en svag förankring på arbetsmarknaden, särskilt kvinnor. Många befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin, vilket är myndighetens främsta program för långtidsarbetslösa.

Vidare visar rapporten tydligt att utbildning är avgörande för möjligheterna att få ett arbete, för etableringsdeltagare precis som för andra arbetslösa. Bland etableringsdeltagarna tycks utbildning vara mer avgörande för kvinnor än för män.

Många saknar grundskolekompetens

Utbildningsnivån bland etableringsdeltagarna varierar men är generellt betydligt lägre än för andra grupper av arbetssökande. Många saknar inte bara gymnasieutbildning utan även grundskolekompetens. Att så pass många nyanlända saknar grundläggande utbildning innebär stora utmaningar. Inte minst mot bakgrund av att den svenska arbetsmarknaden karaktäriseras som en högkvalificerad arbetsmarknad med förhållandevis höga trösklar och en, i ett internationellt perspektiv, liten andel så kallade ”enkla jobb”.