Arbetsmarknaden för personer över 55 år – utvecklingen sedan 2010

2021-11-08

174 000 fler äldre jobbar idag än för tio år sedan. Det gäller framför allt personer från 55–64 år, men allt fler jobbar också efter att de fyllt 65 år. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen om äldres arbetsmarknad.

Höjd genomsnittlig utbildningsnivå, men också bättre genomsnittlig hälsa och arbetsförmåga har gjort det möjligt för fler att arbeta längre.

Åldersdiskriminering ett hinder

Trots den positiva trenden möter personer i åldern 55–64 år en tuffare arbetsmarknad än de yngre.

Forskning visar att det finns en utpräglad åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen definierar också arbetslösa 55–64 år som en av fyra grupper med lägre konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

– Vi vet att diskriminering på grund av ålder kan påvisas redan vid 40-årsåldern så det är ett reellt problem för hela samhället som påverkar arbetsmarknaden negativt, säger Henrik Björk, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Starka effekter av pandemin

Under pandemin ökade arbetslösheten även för gruppen 55–64 år och mest för dem med högre utbildning. När arbetsmarknaden nu vänder bedömer Arbetsförmedlingen att denna grupp kan återhämta sig. Samtidigt ökar konkurrensen för äldre som är längre bort från arbetsmarknaden.