100-klubben - ett av flera viktiga samarbeten

25 oktober 2016

Hittills har mer än 700 arbetssökande fått någon form av introduktion hos företagen inom ramen för initiativet 100-klubben. Samtidigt visar en ny enkät från Arbetsförmedlingen att företagens ambitioner är större.

100-klubben är ett initiativ från regeringen som lanserades i oktober 2015. Det riktar sig till företag som med stöd av skräddarsydda insatser från Arbetsförmedlingen är beredda att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år. Syftet är att introducera nyanlända på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som företagen får möjlighet att hitta framtida arbetskraft.

Hittills har avsiktsförklaringar tecknats med 24 företag inom ramen för 100-klubben. Utöver dessa 24 pågår samtal med ytterligare sex företag som har visat intresse att ansluta sig.

Företag vill ta emot 4 000 nyanlända

Arbetsförmedlingen har genomfört en enkät bland företagen som anslutit sig till 100-klubben. Fram till sista augusti hade åtminstone 713 arbetssökande fått någon form av introduktion på den svenska arbetsmarknaden hos de 17 företag som svarade på enkäten.

Enkäten visar samtidigt att företagens viljeinriktning är större. De företag som ingår i underlaget är villiga att ta emot 4 000 nyanlända under en treårsperiod.

– Det första året handlar om att företagen och vi ska lära av varandra och hitta effektiva rutiner. Inledningsvis har de flesta initiativen och aktiviteterna skett i storstadsregionerna, men vi ser nu att arbetet börjar få spridning. Främst bland de medverkande företag som har verksamhet på flera håll i landet, säger Mattias Buvari, regiondirektör på Arbetsförmedlingen.

Viktiga samarbeten med arbetsgivare

100-klubben är ett av flera viktiga samarbeten som sker mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivare med inriktning mot nyanlända. Hit hör även snabbspåren, praktikantprogrammet – praktik i staten, Äntligen jobb och ett stort antal lokala samarbeten med företag.