Nästa sändning

  • 2022-12-08 10:00
Visa fler

Utrikesfödda kvinnor – vägen till jobb

Utrikesfödda kvinnor är tydligt överrepresenterade i statistiken för långtidsarbetslöshet. I ett studiosamtal mellan Carina Abréu, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten och överdirektör Lars Lööw från Arbetsförmedlingen diskuteras utmaningar, lösningar och framgångsfaktorer framåt - med utgångspunkt i resultat och nya rapporter. Samtalet leds av Susanne Delastacia.

Textad version