Nästa sändning -

  • Vanliga intervjufrågor (Webbinarium)
    2021-11-30 13:00
Visa alla kommande sändningar

Tema: Hur klarar Sverige boomen i norr?

Västerbotten och Norrbotten präglas just nu av extrem tillväxt med storsatsande företag och många nyetableringar. Efterfrågan på arbetskraft skjuter i höjden – men hur säkras kompetens och inflyttning?

Programledare Karin Hübinette pratar med regeringens samordnare Peter Larsson och Marita Lundgren som är Arbetsförmedlingschef i södra Norrbotten - om arbetsmarknadsläget och framtidsplanerna i Sveriges just mest expansiva region.

Textad version