Nästa sändning

  • 2022-12-07 10:00
Visa fler

Så utvecklas arbetsmarknaden 2023-2024

Ökande inflation, stigande räntor och skenande elpriser i kombination med ett oroligt världsläge och energibrist i hela Europa pekar mot en kommande lågkonjunktur. Med anledning av det har Arbetsförmedlingen justerad sin prognos för hur arbetslösheten kommer att utvecklas 2023-2024. Hör arbetsmarknadsexperterna Anders Ljungberg och Marcus Löwing kommentera och analysera innehållet i den nya rapporten. Programledare är Susanne Delastacia.