Nästa sändning -

Visa alla kommande sändningar

Vad är yrkessvenska?

Är du nyfiken på att läsa Yrkessvenska? I det här avsnittet gästas vi av Jessica Leander från Arbetsförmedlingen. Hon kommer berätta vad Yrkessvenska är och hur det kan hjälpa dig att utveckla det svenska språket. Programledare: Michaela Lindersson. Tekniker: Roger Svanell.

Textad version

Transkribering av Arbetsförmedlingens Ny i
Sverige-podd: Vad är yrkessvenska? (på lätt
svenska).


Programledare: Michaela Lindersson

Gäst: Jessica Leander

Vinjettmusik (FIRST STEP MUSIC)

ML: Idag ska vi prata om Yrkessvenska. Dagens gäst är Jessica Leander
från Arbetsförmedlingen. Och jag är Mikaela Lindersson.

Välkommen till Ny i Sverige-podden Jessica.

JL: Tack så mycket.

ML: Idag ska ju du och jag prata om Yrkessvenska.

Om vi börjar med vad är Yrkessvenska?

JL: Det är en utbildning, där man får lära sig svenska inom ett
yrkesområde eller en yrkesinriktning. Till exempel inom vården –
vårdsvenska, eller inom transport – transportsvenska.

ML: Så då lär jag mig svenska utifrån ett specifikt yrke,

så att jag får lära mig fler ord kopplat till yrket.

JL: Ja precis så.

ML: Men hur fungerar det då, rent praktiskt när jag läser Yrkessvenska?

JL: Ja det finns lite olika varianter av Yrkessvenska. Det är tre olika
varianter. Det ena är att man kan gå till en undervisningslokal och få
undervisning i Yrkessvenska precis som en vanlig utbildning.

Sedan har vi också en Yrkessvenska som man kan ha när man är på en
arbetsmarknadsutbildning, dvs en utbildning som är till ett yrke genom
Arbetsförmedlingen. Sedan är det en tredje variant av Yrkessvenska som
man kan ha när man är på jobbet. Det är om man har en anställning,
introduktionsjobb eller en extratjänst. Eller också om man är på en
arbetsplats och praktiserar genom Arbetsförmedlingen.

ML: Ok, så det finns alltså tre olika varianter på Yrkessvenska. En där du
läser utbildningen, rent endast utbildningen. En som du kombinerar med
arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. Och en som du läser
vid sidan av att du jobbar. Men det gäller då extratjänster,
introduktionsjobb och vid praktik.

JL: Ja precis så. Det är olika sätt att ha Yrkessvenska på.

ML: Ok jag förstår. Men hur lång är utbildningen Yrkessvenska?

JL: Ja för den första varianten, där man går till utbildningslokal och har
Yrkessvenska, så kan man ha tre månader om det är på heltid eller sex
månader om det är på deltid. Kanske då i kombination med SFI.

Om man går och har Yrkessvenska ihop med ett jobb eller en
arbetsmarknadsutbildning, då kan det vara upp till sex månader, eller
förstås kortare om jobbet eller utbildningen är kortare. Det kan ibland
faktiskt också vara längre om man behöver mer än sex månader.


ML: Så tiden kan variera lite mellan tre till sex månader men också utifrån
personens behov?

JL: Ja, precis så.

ML: Vem får läsa Yrkessvenska?

JL: Först måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen och anses vara
i behov av Yrkessvenska. Det är Arbetsförmedlingen som tar beslut om
man får gå på Yrkessvenska. Det är också viktigt att man vet vilket yrke
man vill jobba med därför man behöver ju veta vilken inriktning på
Yrkessvenskan man ska ha.

ML: Men hur ska jag veta vilket yrke jag ska välja? Har du något exempel?

JL: Ja, det kan ju vara om man vet vilket yrke man ska jobba inom, kanske
för att man har erfarenhet från sitt hemland. Och man behöver öva då på
svenskan för att kunna jobba med samma jobb i Sverige. Det kan också
vara att man har en framtida plan att man ska jobba inom ett yrke.

Man kanske ska gå en yrkesutbildning och då behöver man träna på
språket inför den yrkesutbildningen, så att man kan klara av utbildningen
bättre.

ML: Ok, då kan jag se vad jag har för erfarenhet med mig om jag vill börja
jobba med det i Sverige. Då kan Yrkessvenska vara användbart för mig.

JL: Ja, precis.

ML: Men det är också Arbetsförmedlingen som fattar beslut om jag får gå
Yrkessvenska eller inte.


JL: Ja det är Arbetsförmedlingen som bedömer om man har ett behov av
att få yrkessvenska.

ML: Men hur ser det ut när jag läser Yrkessvenska?

Får jag några pengar då, eller hur ser det ut?

JL: Ja, man får en ersättning i form av aktivitetsstöd som kommer från
Försäkringskassan, när man går utbildningen. Och det kan vara så att man
redan har en ersättning för att man är i Etableringsprogrammet eller jobb-
och utvecklingsgarantin. Och då får man fortsatt samma ersättning.

ML: Ok, så då är det både Försäkringskassan som betalar ut
aktivitetsstödet. Och om jag går Etableringsprogrammet då får jag fortsatt
samma ersättning när jag läser Yrkessvenska?

JL: Ja det stämmer.

ML: Och hur ser det ut då om jag läser Yrkessvenska i kombination med
exempelvis extratjänster eller introduktionsjobb?

Vad får jag för pengar då?

JL: Då är det samma ersättning. Man har sin lön då. Så man får den
ersättning man har på jobbet eller om man går på utbildning,
Arbetsmarknadsutbildningen, då får man ju samma ersättning där.

ML: Nu tänkte jag att vi skulle gå in och prata om svenska språket.

För det kan ju vara så att man har läst SFI innan och undrar vad är det för
skillnad på Yrkessvenska och SFI.

JL: Ja, det är en bra fråga. För det är skillnad. Om man tänker sig att SFI,
där lär man sig svenska allmänt. Man följer en viss läroplan, man har prov
och man lär sig grammatik, läsa och skriva och prata om sådant som är
gemensamt för alla som behöver lära sig svenska. Medan, för att ge ett


exempel ska man lära sig att det heter solen skiner och det heter ett par
byxor, ja allmän svenska och mycket grammatik. Men på Yrkessvenska då
får man lära sig att läsa och skriva och prata om det som är viktigt för det
yrke där man ska jobba, eller inför att man ska studera till det.

ML: Ok så det är de här orden och mer uttrycken som man använder i
yrket, som Yrkessvenskan mer tar upp än SFI.

JL: Ja precis. Ett exempel är att om man jobbar inom vården, eller vill
jobba inom vården då är inte solen skiner och ett par byxor kanske det
viktigaste utan då måste man också kunna förstå och skriva att patienten
har fått ett sår på benet och skyddshandskarna är slut på lagret.

Det är andra ord och annat som är viktigt att man kan uttrycka.

ML: Så ord och uttryck som jag kan använda rent praktiskt när jag jobbar.

JL: Ja. Så är det.

ML: Men varför är språket viktigt? För att jag ska kunna jobba och utföra
mitt arbete?

JL: Det är viktigt för att man ska kunna prata med sina kollegor och göra
sig förstådd bland sina arbetskamrater. Och man ska också kunna förstå
information som man får av chefen på arbetsplatsen. Eller kunna läsa
instruktioner om hur man ska göra för vissa arbetsuppgifter till exempel.
Och det är också viktigt för säkerheten på jobbet. Och om man träffar
kunder eller patienter, att kunna svara på frågor och kunna föra
information vidare.

ML: Så språket är viktigt för att jag ska kunna förstå och också kunna
kommunicera med kollegor, med kunder, med boende eller liknande?


JL: Ja. Så är det.

ML: Har du något exempel där man har använt sig av Yrkessvenska på
jobbet?

JL: Ja, jag har sett på ett lager till exempel, så var det några som var nya i
Sverige som hade fått jobb och man hade då en lärare i yrkessvenska på
arbetsplatsen. Som först observerade och pratade med cheferna på
arbetsplatsen för att ta reda på vilka uttryck är det som används, vad är det
man pratar om, vilka skriftliga instruktioner finns? Sedan efter det så lärde
den är läraren ut de viktiga ord och uttryck som användes på den här
arbetsplatsen. Till exempel att det var viktigt att hålla sig till ena sidan när
man hämtade varor eller inte staplade varorna på varandra och man skulle
kolla vilken hyllplats de låg på.

Så det var mycket speciella ord för den här arbetsplatsen.

ML: Ok, så Yrkessvenskan den utgår från yrket och från företaget, att man
kan koppla där om man läser Yrkessvenska i kombination med exempelvis
extratjänster eller introduktionsjobb.

JL: Ja. Så är det. Det är viktigt att läraren i Yrkessvenska pratar med
arbetsplatsen och har kunskap eller tar in kunskap kring vad är det för
arbetsuppgifter som ska göras och vad är det man behöver kunna
kommunicera. Så samarbetar arbetsplatsen och utbildningen för att ta
fram vad behöver jag som ska vara på det här arbetet lära mig.

ML: Så då får jag lära mig det jag behöver rent praktiskt för att kunna
utföra det arbetet jag ska göra. Utifrån den tjänsten och det jag som
individ behöver lära mig.

JL: Ja så är det. Det är en bra beskrivning.


ML: Men jag tänker mig nu, var i Sverige finns Yrkessvenska?

JL: Det finns Yrkessvenska på många olika orter, egentligen över hela
landet. Det finns från norr till söder på de flesta större orterna.

ML: Om jag nu är intresserad av att läsa Yrkessvenska och vill veta mer om
det skulle vara aktuellt för mig. Hur ska jag göra då?

JL: Då får man kontakta Arbetsförmedlingen och höra sig för.

ML: För det är Arbetsförmedlingen som fattar beslutet om jag får gå
Yrkessvenska eller inte. Och om det är relevant för mig.

JL: Ja, så är det. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar om
det verkar lämpligt för dig, eller den som är intresserad.

ML: Tack Jessica för att du kom till podden och berättade mer om
Yrkessvenska.

JL: Tack själv för att jag fick komma.

ML: Du har lyssnat till Ny i Sverige-podden med Jessica Leander och mig
Mikaela Lindersson. Tekniker var Roger Svanell. Har du frågor, tips eller
funderingar så mejla oss på ny-i-sverige-podden@arbetsformedlingen.se.

Det här programmet producerades i oktober 2020.

Vinjettmusik (FIRST STEP MUSIC)