Live

  • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

Studiestartsstödet – Vad är det?

Är du nyfiken på att gå en yrkesutbildning eller att läsa färdigt gymnasiet? Du har mycket att vinna på att skaffa dig en utbildning. Med en utbildning har du lättare för att få ett jobb. Studiestartsstödet är ett bra sätt att finansiera dina studier på. Niklas Delander på Arbetsförmedlingen berättar mer i det här avsnittet av Ny i Sverige-podden.

Textad version

Har du nyligen blivit arbetslös

eller har du varit arbetslös en längre period?

Nu har du chansen att utbilda dig till ett yrke

som kan leda till ett nytt jobb för dig.

Har du inte läst klart gymnasiet?

Då har du nu möjligheten att läsa färdigt gymnasiet.

Regeringen har nyligen gett fler personer

som är inskrivna på arbetsförmedlingen

möjlighet att gå en yrkesutbildning

på Komvux eller folkhögskola,

med det så kallade studiestartsstödet.

Det ska vi prata mer om nu.

(Karolina Brogan)

Välkommen, Niklas.

Du är sakkunnig här på Arbetsförmedlingen.

(Niklas Delander)

Tack. Det är roligt att vara här.

(Karolina)

Niklas, hur gammal behöver man vara

för att kunna ansöka om

det så kallade studiestartsstödet?

(Niklas)

Du behöver vara

mellan 25 och 56 år gammal.

(Karolina)

Okej. Ett brett spann, alltså.

Hur länge behöver man ha varit arbetslös

och inskriven på Arbetsförmedlingen?

(Niklas)

För att få studiestartsstödet behöver man ha varit

inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetslös

i minst sex månader de senaste 12 månaderna,

eller varit med i ett arbetsmarknadspolitiskt program

i minst sex månader de senaste 12 månaderna.

(Karolina)

Finns det några nyheter i år

när det gäller studiestartsstödet?

(Niklas)

Ja, det finns en viktig nyhet, som är kopplad till

arbetslöshet på grund av coronaviruset.

Den nyheten är att man inte längre behöver

vara inskriven och arbetslös i minst sex månader.

Det räcker med att vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Det innebär att även du som har

blivit arbetslös på grund av coronaviruset

också kan ansöka om studiestartsstödet.

Den förändringen gäller i år, 2020.

(Karolina)

Okej. Hur fungerar det

om man är med i etableringsprogrammet

hos Arbetsförmedlingen?

Kan man få studiestartsstöd då?

(Niklas)

Nej, det kan man inte.

Man kan inte få studiestartsstöd

medan man fortfarande är med i etableringsprogrammet.

Men när man är färdig med etableringsprogrammet,

och har varit med i etableringsprogrammet

under maximal tid, då kan man ansöka om studiestartsstöd

om man vill börja på en utbildning

som börjar efter etableringsprogrammets slut.

(Karolina)

Visst är det så att studiestartsstödet riktar sig

till personer med kort utbildning?

(Niklas)

Ja, det stämmer. Det kan vara personer

som bara har gått i grundskolan,

kanske sex år i grundskolan

eller nio år i grundskolan,

eller personer som inte har läst klart gymnasiet.

Personer med kort utbildning, helt enkelt.

(Karolina)

Vilka utbildningar kan man få studiestartsstöd för?

(Niklas)

Det är utbildningar hos Komvux,

som är vuxenutbildningen hos kommunen.

Det är också utbildningar på folkhögskolor,

det som kallas för allmän kurs.

Det viktiga om man vill få studiestartsstöd

är att det är utbildningar på grundskolenivå

eller gymnasienivå.

(Karolina)

Det krävs ju nästan alltid en typ av utbildning i dag

för att kunna få ett jobb.

Visst är det så att studiestartsstödet riktar sig till

de som behöver mer utbildning för att få ett jobb?

(Niklas)

Ja, det stämmer.

I Sverige kräver de allra flesta yrken

att man har en yrkesutbildning

eller en annan utbildning.

De flesta arbetsgivare vill att man ska ha en yrkesutbildning

eller minst en gymnasieutbildning.

Studiestartsstödet finns till för dig som behöver en utbildning

för att enklare kunna få jobb.

(Karolina)

Under hur lång tid

kan man studera med studiestartsstödet?

(Niklas)

Du kan studera med studiestartsstöd i ungefär ett års tid.

Det är 50 veckor om man studerar på heltid.

Det är 100 veckor med studiestartsstöd

om man studerar på deltid.

(Karolina)

Hur mycket pengar får man varje månad?

(Niklas)

I år kan man få ungefär 9 000 kronor per månad.

(Karolina)

Och ingen del av den här summan på cirka 9 000 är ett lån?

(Niklas)

Precis, det stämmer.

Studiestartsstödet är bara ett bidrag.

Man behöver inte ta några lån.

Eftersom det är ett bidrag, behöver man inte

betala tillbaka några pengar till CSN eller betala ränta.

(Niklas)

Vem beslutar om jag kan få studiestartsstödet?

(Niklas)

Det är CSN som beslutar om

man kan få studiestartsstödet.

Det är också CSN som betalar ut pengarna.

(Karolina)

Vad är det då som studie- och yrkesvägledaren på kommunen

kan hjälpa mig med?

(Niklas)

Studie- och yrkesvägledaren på kommunen

hjälper dig att ansöka om studiestartsstödet till CSN.

Det är också studie- och yrkesvägledaren hos kommunen

som kan hjälpa dig att hitta en utbildning hos kommunen

eller på en folkhögskola, som du kan söka studiestartsstöd för.

(Karolina)

Niklas, skulle du kunna ge några exempel på olika personer,

som skulle kunna ha nytta av studiestartsstödet?

(Niklas)

Ja, det kan jag göra.

Det kan till exempel vara en person som har varit med

i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Etableringsprogrammet är slut

och personen vill läsa en yrkesutbildning på Komvux

och kan göra det med hjälp av studiestartsstödet.

Det kan också vara en person

som har läst grundskolan i sitt hemland

och som nu är klar med SFI och har fått betyg på SFI D.

Då kan den personen ansöka om studiestartsstöd,

för att få studera svenska på grundläggande nivå,

Svenska Grund eller SVA Grund, som det ibland kallas.

Men studiestartsstödet finns också till för dig som

har blivit arbetslös i samband med corona.

Som vi sa tidigare, under 2020 kan även du

ansöka om studiestartsstöd för att gå en yrkesutbildning

eller läsa klart gymnasiet.

(Karolina)

Har du några exempel på

yrkesutbildningar som man kan läsa?

(Niklas)

Ja, det kan vara undersköterska, snickare,

barnskötare, målare.

Det kan vara svetsare, elektriker, VVS-montör.

Det finns väldigt många olika yrkesutbildningar.

Men det varierar vilka yrkesutbildningar som finns

i din kommun. Det är därför viktigt att du pratar med

en studie- och yrkesvägledare

och får hjälp med att hitta en utbildning som passar dig.

(Karolina)

Tack, Niklas, för att du besökte oss här på

Ny i Sverige-podden på Arbetsförmedlingen.

(Speaker)

Det är viktigt med utbildning för att få jobb.

Den som har en utbildning har oftare mycket lättare att få jobb

och de jobb som kräver utbildning är enklare att få.

Lönen är ofta högre

och det är enklare att behålla jobbet på sikt.

Man har alltså mycket att vinna på att skaffa sig en utbildning.

Studiestartsstöd är ett väldigt bra sätt

att finansiera studierna på.

Är du nyfiken på att gå en yrkesutbildning

eller att läsa färdigt gymnasiet?

Kontakta din studie- och yrkesvägledare på din kommun

och prata mer om hur du ska få ett jobb så fort som möjligt.