Nästa sändning -

  • Så skriver du ett cv (Webbinarium)
    2021-10-19 10:00
Visa alla kommande sändningar

Få din utländska utbildning bedömd i Sverige

Behöver du få din utländska utbildning bedömd i Sverige? Ifall du har läst din utbildning i ett annat land än Sverige så kan du få den bedömd i Sverige av Universitets- och högskolerådet (UHR). I det här avsnittet av Ny i Sverige podden får du veta hur du ska göra för att UHR ska bedöma din utbildning som du läst i ett annat land.Programledare: Karolina Brogan.Gäst: Kristina Wall från Universitets- och högskolerådet.Tekniker: Roger Svanell

Textad version

Gäst: Kristina Wall. UHR
Programledare Karolina Brogan
Tekniker: Roger Svanell

KB: Har du kommit till Sverige från ett annat land? Och har du gått en utbildning i ett annat land än
Sverige? I så fall kan det vara bra för dig att veta att du kan få din utbildning bedömd och jämförd
med en svensk utbildning. De som kan hjälpa dig med att få din utbildning bedömd är myndigheten
Universitets- och högskolerådet. Vi förkortar det långa namnet till UHR här i fortsättningen. Med mig
här i studion har jag idag Kristina Wall från UHR. Du lyssnar på Ny i Sverige-podden, med mig Karolina
Brogan. Hej Kristina!


KW: Hej, kul att vara här.


KB: Varför är det så viktigt att jag får min utländska utbildning bedömd och jämförd med en svensk
utbildning?


KW: Jo, om du får din utbildning bedömd och jämförd med en svensk utbildning så blir det lättare för
personer här i Sverige att förstå vilken utbildning som du har. När du sedan söker jobb eller andra
utbildningar i Sverige så underlättar det om andra kan förstå vad du kan.


KB: Ja, det verkar ju logiskt. Och jag vet att det är ju ni på Universitets- och högskolerådet, förkortat
UHR, som kan göra en sådan här bedömning. Och när jag säger bedömning, så menar jag att ni
jämför min utbildning från mitt hemland eller det land där jag har studerat med utbildningen här i
Sverige. Kostar det här någonting?


KW: Nej, det är faktiskt helt gratis och kommer inte att kosta dig någonting.


KB: Hur gör jag nu, om jag sitter här med ett betyg som jag fått på en utbildning i ett annat land. Vad
ska jag göra för att få en bedömning av Universitets- och högskolerådet?


KW: Det finns två sätt som du kan få en bedömning på. Du kan antingen ansöka om ett utlåtande
över just din utbildning hos oss på UHR. Eller så kan du använda vår bedömningstjänst som finns på
vår hemsida.


KB: Så det finns två olika sätt som jag kan få en bedömning på alltså. Berätta mer om det första
sättet. Vad är ett utlåtande för något?


KW: Ett utlåtande är ett dokument som visar vad din utbildning motsvarar i det svenska
utbildningssystemet. Och när vi på UHR gör ett utlåtande så tittar vi på dina utbildningsdokument.
Utlåtandet får du digitalt till din e-postadress.


KB: Hur gör jag om jag vill ha ett sådant här utlåtande från er?


KW: I så fall, så gör du en ansökan på vår webbplats uhr.se/bedomning. Alltså ordet bedömning utan
prickar över ö:et. Alltså, därför blir det uhr.se/bedomning. Och skickar in dina utländska betyg eller
intyg till oss.

KB: Okej. Ska jag skicka in originalbetygen, eller kan jag skicka in papperskopior? Eller kan jag skicka
in inskannade papper, det vill säga digitalt, via e-post?


KW: Det enklaste är om du laddar upp inskannade utbildningsdokument i PDF-format när du ansöker.
Det går också att skicka in papperskopior till oss med vanlig post. Och du hittar adressen på vår
webbplats uhr.se/bedomning. Om du har utbildningsdokument som är skrivna på andra språk än
engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken så ska de översättas. Översättningen ska
göras av en auktoriserad översättare till språken som jag just läste upp, det vill säga engelska,
franska, spanska, tyska eller till ett nordiskt språk.


KB: Och visst är det så att det finns ett sätt som jag kunde få en bedömning på, sa du förut … du sa
att ni har en bedömningstjänst på er hemsida. Berätta mer om den.


KW: Ja, du går in på vår hemsida uhr.se/bedomning, och klickar där det står se vad din utbildning
motsvarar här. Här kan du direkt se vad din utbildning motsvarar i Sverige. Den här bedömningen kan
du spara eller skriva ut och visa upp

tillsammans med dina utbildningsdokument för till exempel en
arbetsgivare när du ska söka jobb.
KB: Okej. Finns alla länder i hela världen med i er automatiska bedömningstjänst på er hemsida?


KW: Nej, utan vi har cirka 50 länder med i tjänsten. Om ditt land saknas så kan du istället ansöka om
ett utlåtande.


KB: Är det någon skillnad mellan de här två olika sätten? Ett utlåtande från er och en bedömning från
er hemsida?


KW: Både utlåtandet och bedömningstjänsten går att visa för en arbetsgivare när du söker jobb. Ett
utlåtande ansöker man om och skickar in sina egna utbildningsdokument till UHR och
utbildningsdokumenten blir då bedömda, medan bedömningstjänsten visar direkt vad utbildningen
motsvarar utan att vi tittar på just dina dokument.


KB: Okej. Men om jag ska använda mina utländska betyg för att kunna studera vidare här i Sverige.
Hur gör jag då?


KW: Ja, för att kunna studera vidare i Sverige på grundnivå så behöver du ha gått gymnasiet och vara
godkänd i vissa ämnen. Om du har gått en gymnasieutbildning som gör att du kan studera vidare på
högre utbildning i det landet så är du även behörig att studera vidare på universitet och högskola här.
Men du måste även ha en viss kunskap i svenska och i engelska. Det kallas grundläggande
behörighet. På antagning.se finns en flik med information för dig som har en utländsk
gymnasieutbildning och vill studera vidare på universitet och högskola. Om du planerar att studera
vidare så kan det vara bra med ett utlåtande över din gymnasieutbildning. Utlåtandet visar tre viktiga
saker, nämligen:
1. om du är behörig till högskolestudier
2. vilket betygsmedelvärde som du har
3. vilka ämnen du är behörig i.
Men du behöver inte ha ett utlåtande över din utländska utbildning för att söka till högskolan, utan
du anmäler dig på antagning.se eller universityadmissions.se där samma bedömning görs. Ett
utlåtande över en eftergymnasial yrkesutbildning eller högskoleutbildning visar att du har en avslutad
och erkänd utbildning. Men utlåtandet visar inte om du är behörig till högre studier.

KB: Finns det någon sorts utbildning som ni inte kan bedöma, alltså jämföra med en liknande svensk
utbildning?


KW: Vi bedömer all formell utbildning på gymnasie-, eftergymnasial yrkesnivå och högskolenivå. Vi
utfärdar dock inte legitimation eller auktorisation för att arbeta inom ett yrke. Om du ska arbeta
inom ett så kallat reglerat yrke så behövs just en särskild legitimation eller auktorisation. Till
exempel, om du ska arbeta som lärare, sjuksköterska eller läkare.


KB: Vart kan jag vända mig i så fall?


KW: Då vänder du dig till den myndighet som är ansvarig för det reglerade yrket. När det gäller yrket
lärare, till exempel, så behöver du få en lärarlegitimation. För att få en lärarlegitimation så kontaktar
du Skolverket. Om du har en utbildning till sjuksköterska eller läkare så behöver du legitimation inom
de yrkena. För att få legitimation som sjuksköterska eller läkare så kontaktar du Socialstyrelsen.


KB: Om jag inte har hunnit få min lärarutbildning legitimerad i Sverige, exempelvis, kan jag ändå
använda min utbildning på något sätt? Kan jag söka jobb inom skola ändå?


KW: Ja, vi på UHR kan bedöma din utbildning, till exempel om du har en högskoleutbildning inom
pedagogik så kan vi bedöma det och ge ett utlåtande över utbildningen. Men utlåtandet gör inte att
du kan jobba som lärare då du inte får en lärarlegitimation genom oss. Men vi har förstått att du kan
använda utlåtandet när du till exempel söker vikariat på en skola, för att visa vilken utbildning du har.


KB: Tack för att du kom hit Kristina!


KW: Tack, det var roligt att få vara med!


KB: Du har träffat Kristina Wall från UHR, Universitets- och högskolerådet. Har du frågor, tips eller
funderingar? Kontakta oss på ny-i-sverige-podden@arbetsformedlningen.se. Det här avsnittet
producerades i oktober 2020.