Nästa sändning -

Visa alla kommande sändningar

Vägled dig själv i karriären del 3

I del 1 tittade vi inåt, i del 2 utåt. I seriens sista del ska vi blicka framåt. Nina Kjellmark knyter ihop säcken så att du kan vägleda dig själv i karriären.

Textad version