ኣጠቓቕማ ናይዚ መካነ-መርበብ

መገልገሊ ስምን ኮድን ተጠቒምካ ምእታው

መገልገሊ ስምን ኮድን ተጠቒምካ ኣብ ምእታው ዘጋጥሙ ልሙዳት ጸገማት።

ኤ-ለጊቲማሹን (E-legitimation)፡ ባንክ-ኢደ (bank-id)

ኤ-ለጊቲማሹን ምውጻእ፡ ልሙዳት ጸገማት።

ምግምጋምን ቀንዲ ኲነታት ሰብ ምእንፋትን(ፕሮፋይሊንግ)

ኣብ ስታቲስቲክ ዝተሞርከሰ ገምጋም ምግባር ንደላዪ-ስራሕ ቅኑዕ ደገፍ ኣብ ምሃብ ይሕግዘና።