Fact sheets in other languages

Wage-subsidised employment

Faktablad lönebidrag för anställning

Arabic/اللغة العربية

Subsidised pay for security of employment

Faktablad lönebidrag för trygghet i anställning

Arabic/اللغة العربية

Subsidised pay for development in employment

Faktablad lönebidrag för utveckling i anställning

Arabic/اللغة العربية

Sheltered employment with public sector employers

Faktablad skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, OSA

Arabic/اللغة العربية

New start jobs

Faktablad nystartsjobb

Arabic/اللغة العربية

Dari/دری

Persian/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaal

Tigrinja

Special employment subsidy

Faktablad om extratjänst

Arabic/اللغة العربية

Special employment subsidy

Faktablad om introduktionsjobb

Arabic

Education contract

Faktablad om utbildningskontrakt

Arabic/اللغة العربية

Dari/دری

Persian/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaali

Tigrinja

Support and Matching

Faktablad Stöd och matchning

Arabic/اللغة العربية

Dari/دری

Persiska/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaal

Tigrinja

Special introduction and follow up support

Faktablad om särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS

Arabic/اللغة العربية

Dari

Persian/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaal

Tigrinja

Support for a personal assistant

Faktablad om stöd till personligt biträde

Arabic/اللغة العربية

Dari

Persian/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaal

Tigrinja

Support while starting a business

Faktablad om stöd vid start av näringsverksamhet

Arabic/اللغة العربية

Dari

Persian/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaal

Tigrinja

Job experience

Faktablad om praktik

Arabic/اللغة العربية

Dari

Persian/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaal

Tigrinja

Working for Samhall

Faktablad om att arbeta inom Samhall

Arabic/اللغة العربية

Dari

Persian/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaal

Tigrinja

Supported work experience with a supervisor

Faktablad arbetsträning med handledare

Arabic/اللغة العربية

Dari/دری

Persian/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaal

Tigrinja

Subsidy for aids for the workplace

Faktablad bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Arabic/اللغة العربية

Dari

Persian/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaal

Tigrinja

Vocational introduction employment

Faktablad om yrkesintroduktionsanställning

Arabic/اللغة العربية

Dari/دری

Persian/فارسی

Russian/Русский

Somali/somaali

Tigrinja