با اسم کاربری و رومز ورودی وارد سیستم شوید

اگر کارت شناسایی الکترونیک ندارید، میتوانید توسط یک اسم کاربری و رمز ورودی وارد سیستم شوید. این به شما خدمات بهتر و سریعتر را ارائه میدارد. سپس شما همیشه میتوانید ورود تان را به سیستم با کارت شناسایی الکترونیک خود وصل نمایید.

اسم کاربری تهیه نمایید

برای وارد شدن به سیستم نیاز دارید تا اطلاعات کامل شخصی و آدرس ایمیل خود را ارائه نمایید. شما خود یک اسم کاربری و رمز ورودی را انتخاب می نمایید. موارد ذیل را به خاطر داشته باشید:

 • اسم کاربری باید حداقل دارای 6 علامه بوده و با یک حرف بزرگ آغاز شود.
 • رمز ورودی باید حداقل دارای 7 علامه و حد اکثر دارای 14 علامه باشد. رمز ورودی باید هم اعداد را در ترکیب خود داشته باشد و هم حروف را. رمز ورودی باید حداقل دارای یک حرف بزرگ و یک حرف کوچک باشد.

ساختن یک حساب کاربری

مشکلات معمولی در هنگامی که میخواهید وارد سیستم شوید

رمز ورودی تان را فرآموش کرده اید

برای بدست آوردن یک رمز ورودی جدید از طریق ایمیل نیاز دارید تا اسم کاربری خود و یا آن آدرس ایمیل را که به اسم کاربری تان وصل نموده اید، ارائه نمایید.

آیا رمز ورودی تان را فرآموش نموده اید

رمز ورودی یا اسم کاربری کار نمی کند

 • کنترول نمایید تا دکمۀ Caps Lock را (در کیبورد) فعال نساخته باشید. رمز ورودی و اسم کاربری در برابر حروف بزرگ و کوچک حساس میباشند.
 • اگر شما اسم کاربری یا رمز ورودی تان را کاپی نموده و وارد نمایید، در بعضی حالات این کار باعث میگردد تا همراه با آنچه را که شما کاپی می نمایید خالیگاه ها نیز کاپی شود. به همین دلیل بهتر است تا این اطلاعات را (به عوض کاپی نمودن) بنویسید.
 • اگر در جریان دوازده ماه وارد سیستم نشده باشید همه اطلاعات ذخیره شده تان پاک میشود. اگر در جریان دوازده هفته وارد سیستم نشده باشید، دیگر برای کارفرما قابل جستجو نمی باشید. لطفا به طور منظم وارد سیستم شوید.

شما رمز ورودی را تغییر داده اید ولی نمیتوانید وارد سیستم شوید

زمانی که شما رمز ورودی را تغییر میدهید تقریبا به پنج دقیقه زمان نیاز است تا رمز جدید ورودی مورد استفاده قرار گرفته بتواند. یک لحظۀ انتظار بکشید و بعداَ دوباره امتحان کنید.

مشکلات معمولی در زمانی که شما میخواهید وارد سیستم شوید

آدرس ایمیل (پُست الکترونیک) یا شمارۀ پُستی نادرست نوشته شده است

 • کنترول نمایید که آدرس ایمیل به شکل درست نوشته شده باشد.
 • شمارۀ پُستی باید آن شمارۀ باشد که مربوط همان محلی میگردد که شما آن را نوشته اید.

اسم کاربری پذیرفته نمیشود

 • متوجه باشید که اسم کاربری با یک حرف بزرگ آغاز شود.
 • متوجه باشید که اسم کاربری متشکل باشد از حداقل 6 و حداکثر 48 علامه.
 • اسم کاربری میتواند از قبل توسط شخص دیگری انتخاب شده باشد. با یک اسم کاربری دیگر امتحان کنید.

رمز ورودی پذیرفته نمیشود

 • رمز ورودی باید از 7 تا 14 علامه تشکیل شده باشد.
 • رمز ورودی باید هم از حروف کوچک و بزرگ و هم از اعداد تشیکل شده باشد.

کارت شناسایی الکترونیک

با کارت شناسایی الکترونیک میتوانید کار های بیشتری را انجام بدهید. شما میتوانید در انترنیت هویت تان را شناسایی نمایید و ما میتوانیم شما را با قضایای شخصی تان کمک نماییم.

E-legitimation (کارت شناسایی الکترونیک)، bank-id (کارت شناسایی الکترونیک بانک)