Utbildning på universitet, högskola och eftergymnasial nivå

برای بالا بردن فرصت های خود در پیدا کردن کار شما میتوانید مهارتهای خود را با تحصیل در سطح دانشگاه، مدارس عالی و موسسات آموزش عالی بالا ببرید. در صورتی که در سوئد تازه واردید و حرفه ای دارید که نیاز به نیروی کار در آن بالاست امکانات بیشتری برای شما وجود دارد.

تحصیلات به هنگام شرکت در ضمانت کار و توسعه

اگر شما در jobb- och utvecklingsgarantin در مدّت بیشتر از 450 روز شرکت کرده اید میتوانید در دانشگاه علوم کاربردی، مدارس عالی، دانشگاه و یا دبیرستان های مردمی درس بخوانید. شما لازم است تحصیلات پایه ای دبیرستان را داشته باشید. گاهی شما باید برای وارد شدن به بعضی دوره های آموزشی، بعضی درسهای دبیرستانی را گذرانده باشید.

ما ابتدا در مورد این که آیا این دوره ها برای بالا بردن فرصت های شغلی برای شما لازم است یا نه بررسی هایی انجام می دهیم. و بعد شما خودتان برای این دوره ها درخواست میدهید.

شما در مجموع میتوانید 12 ماه به صورت تمام وقت درس بخوانید.

تحصیلات به هنگام شرکت در برنامۀ استقراریابی

شما میتوانید در مدارس عالی، دانشگاه و یا مدارس عالی حرفه ای به هنگام شرکت در etableringsprogrammet درس بخوانید. شما لازم است تحصیلات پایه ای دبیرستان را داشته باشید. گاهی شما باید برای وارد شدن به بعضی دوره های آموزشی، بعضی درسهای دبیرستانی را گذرانده باشید. در اغلب موارد باید به اندازۀ کافی زبان سوئدی و انگلیسی بلد باشید.

ما ابتدا در مورد اینکه آیا این دوره های آموزشی، فرصت های شغلی شما را افزایش می دهد یا خیر بررسی می کنیم. و بعد شما خودتان برای این دوره ها درخواست میدهید.

باند سرعت کاریابی برای کسانی که در سوئد تازه واردند.

در صورتی که در سوئد تازه وارد هستید و تجربه یا تحصیلاتی در یک حرفه دارید که نیاز زیادی در آن به نیروی کار وجود دارد، میتوانید راه سریعتری برای ورود به بازار کار داشته باشید. با ترکیبی از ارزیابی مهارتها، کارآموزی، آموزش زبان و تحصیلات تکمیلی خاص نیازهای شما، میتوانید سریعتر کاری پیدا کنید که تحصیلات و تجربیِات قبلی شما به کار بیاید.

که به آن snabbspår می گویند و به طور مثال برای مشاغلی مانند معلّمی، رانندۀ کامیون، کارگران بخش ساخت و ساز، کارگران صنایع چوب، آشپزها و مشاغل بخش بهداشت و درمان وجود دارد. طول این دوره های تحصیلی بسته به نوع حرفۀ مورد نظر فرق می کند.

در مورد snabbspår بیشتر بخوانید

پشتیبانی مالی

شما میتوانید در مدّت زمان تحصیل در چهارچوب یکی از برنامه های ما کمک هزینۀ مالی دریافت کنید. شما غرامتی به صورت aktivitetsstöd, utvecklingsersättning و یا etableringsersättning دریافت می کنید.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید