آموزش عمومی

اغلب مشاغل نیاز به آموزشهای پایه ای دارند. مهارتهای خود را با استفاده از انواع برنامه ها و پشتیبانی ها بالا ببرید.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

درس خواندن را امتحان کنید، انگیزه های خود را کشف کنید و راه خود را به درس یا کار پیدا کنید. با فعّالیّت هایی که بتوانید انگیزه پیدا کنید، روشهای یادگیری را بیاموزید و با تمرکز به موضوع اصلی برای ادامۀ درسها بیشتر آماده میشوید. شما شانس خود را برای کار افزایش می دهید.

Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

بیشتر کارها مشروط به داشتن تحصیلات ابتدائی است، و در صورتی که شما تحصیلات دبیرستانی داشته باشید احتمال کار پیدا کردن شما بیشتر می شود. شما در چارچوب پشتیبانی های مختلف ما میتوانید مهارتهای خود را توسعه دهید.

Utbildning på universitet, högskola och eftergymnasial nivå

برای بالا بردن فرصت های خود در پیدا کردن کار شما میتوانید مهارتهای خود را با تحصیل در سطح دانشگاه، مدارس عالی و موسسات آموزش عالی بالا ببرید. در صورتی که در سوئد تازه واردید و حرفه ای دارید که نیاز به نیروی کار در آن بالاست امکانات بیشتری برای شما وجود دارد.

Yrkes- och studieförberedande moduler

دوره آمادگی حرفه و تحصیل یک دوره مشاوره ای از طرف اداره کارمیباشد که به شما کمک کرده تا حرفه مورد علاقه خود را پیدا کنید.